Matchfixing

Matchfixing är det största hotet mot hela fotbollens integritet och trovärdighet – ett större hot än dopingproblematiken. Det är en företeelse som utgör ett allvarligt angrepp mot fotbollens själ, dess idé om fair play och sportsmanship och att alla matcher ska avgöras på sportsliga grunder utan ovidkommande hänsyn.

Svensk fotboll på alla nivåer och i alla funktioner står enade att kraftfullt förebygga, agera mot och beivra alla former av manipulation av och försök till manipulation av fotbollsmatcher. I detta arbete har SvFF ett nära samarbete med AB Svenska Spel, våra svenska intresseorganisationer och UEFA samt en öppen dialog med berörda myndigheter, däribland polis och åklagare.

För att motverka matchfixing är det av central vikt att alla spelare, tränare, ledare, funktionärer och föreningar informeras om denna farsot, och vilka regler som gäller kring detta. Ingen spelare, tränare, ledare, funktionär eller förening ska kunna hävda att man inte har kännedom om idrottens regler om matchfixing. Alla ska också vara medvetna om att brott mot idrottens regler kan föranleda upp till 10 års avstängning från all idrottslig verksamhet.

Tillsammans kan vi stoppa detta hot mot svensk fotboll. SvFF har i december 2015 fastställt en informations- och utbildningsplan mot matchfixing som slår fast var, när och hur SvFF ska informera och utbilda för att motverka matchfixing.

Information och råd

  • Säg nej till matchfixing. Annars riskerar du din fotbollskarriär.
  • Din framtid inom fotbollen hänger på dig själv. Om du gör dig skyldig till matchfixing blir du bestraffad av ditt förbund och kan dessutom bli dömd i allmän domstol.

Du riskerar:

  • Tio års avstängning från fotboll och all annan idrott.
  • Dryga böter
  • Fängelsestraff

Du och din närmaste omgivning kommer alltid leva med skammen, som också drabbar din förening.
Om någon ber dig att medverka till manipulation av en match:

Identifiera – Vad är det som händer dig?
Ignorera – Säg “NEJ” omedelbart.
Informera – Berätta för din tränare så fort som möjligt.

Bli inte inblandad i organiserad brottslighet!

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse.  Läs mer om cookies här