18 januari 2024

Kallelse till årsmöte

Malmö/Lunds Fotbolldomarklubb.
Årsmöte Torsdagen den 1 februari 2024
Klockan 17.30
Plats: Toftanässkolan, Ingång huvudentrén.
Toftanässkolan, Lönnebergagatan 10-8, 212 45 Malmö

Om du som medlem vill att någon person skall sitta med i styrelsen.
Kontakta valberedningen och lämna förslag.
Tänk på att det är ett ansvarsfyllt uppdrag man tar sig på och att
personen har tid att uppfylla kraven som styrelsen ställer.

Kommer att vara med på årsmötet

Dagordning Val för 2024

⦁ Val av ordförande för årsmötet.

⦁ Val av sekreterare för årsmötet.

⦁ Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

⦁ Fråga om kallelse behörigen som sig bör skett.

⦁ Behandling av styrelsens verksamhets och förvaltningsberättelse.

⦁ Behandling av styrelsens resultatrapport och balansräkning.

⦁ Revisorernas berättelse.

⦁ Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

⦁ Val av styrelseordförande på (1)år Avgående Admir Useinovski, Nytt val av ordförande.

⦁ Val av styrelseledamot på (2)år Avgående Daniel Milkov, Nytt val av ledamot.

⦁ Val av styrelseledamot på (2)år Avgående Luis Angel, Nytt val av ledamot.

⦁ Val av styrelseledamot på (2)år, Victor Folkesson Nyval av ledamot.

⦁ Val av (2) revisorer på (1)år samt en revisorssuppleant på (1)år.
Avgående Ibrahim Mujadzic och Tase Stjanovski, Suppleant Salah Aziz

⦁ Val av tre ledamöter till valberedningen varav en utses som ordförande alla för 2024.
Avgående Selman Yalsin, Blerim Miftari och Enes Mujadzic

⦁ Fastställande av arbetsplan för kommande verksamhetsår, styrelsen lägger förslag. Bilaga till verksamhetsberättelsen lämnas på årsmöte.

⦁ Fastställande av styrelsearvode och revisorarvode. Styrelsen förslag är oförändrat 400:- för närvarande ledamot och 200:- för närvarande suppleant. Revisorarvodet 1000:-/år

⦁ Fastställande av årsavgift (medlemsavgift). Styrelsens förslag är oförändrat 250:- för aktiv medlem 100:- för passiv medlem.
Till 2024 är förslaget från styrelsen att medlemsavgiften är oförändrad. För 2025 är förslaget att höja avgiften med 100:-

⦁ Fastställande av budget för 2024 styrelsen lägger förslag.

⦁ Behandling av motioner och inkomna förslag.

⦁ 20 Avslutande av Årsmötet.

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse.  Läs mer om cookies här